svajcA függetlenség, a semlegesség és a biztonság a svájci gondolkodás meghatározó fogalmai a németajkúakra is jellemző. Az individualizmus megnyilvánulása az önálló véleménynyilvánításhoz való ragaszkodás, az eufémizmusokat mellőző fogalmazás, a kritikai hozzáállás mások véleményéhez néha nyersnek ható megfogalmazást is eredményez.

Az üzleti magatartásformákban a hierarchia érvényesül, ez még az időgazdálkodásban is jelentkezik. Általában távolságtartók, kevésbé kockázatvállalóak.

Tárgyalási stílusuk rövid átvezető szakasz után szigorú tematikus rendet követ. Elvárják a tárgyalásokra előkészített, pontos adatokat tartalmazó írásos anyagot. Megfontoltan dönt, a szünetek nála az aktív hallgatás és az intraperszonális kommunikáció megnyilvánulása, nem „beszédkényszeres” tárgyalópartner. Puritán vendéglátó.

A megszólításban a címeknek nem tulajdonít különösebb jelentőséget. Az üzleti szférában az ajándékozás nem igazán szokásos. Az öltözködési szokások csak a bankalkalmazottak esetében kötöttek.

A tabutémák: a magánélet, anyagi helyzet.