ausztriaA földrajzi közelség és a történelmi kapcsolatok miatt kölcsönösen ambivalens érzések élnek az osztrákokban irántunk és viszont. A „sógorság” rokoni kötődéseit a távoli és a közelmúlt történései, politikai illetve személyes vonzások és kötődések módosítják.

Ha egyetlen jelzővel kell jellemezni egy országot, az Ausztriához kötődő nemzetközi sztereotípia a „gemütlichkeit” , ami egyaránt jelent vendégbarátságot, szíveslátást és kedélyes életstílust.
A személyes üzleti kapcsolattartásban is érvényesül ez a mentalitás, mert más német ajkú országokhoz viszonyítva kevésbé távolságtartók, bár nagy jelentőséget tulajdonítanak a titulusoknak (tudományos fokozat, hivatali státus). Kedvelik a tradicionális üdvözlési formákat (Grüss Gott, Küss’ die Hand!). A kézfogás az üdvözlés szokásos módja, nem ritka a kézcsók sem.

A miénkhez hasonló, történelmi gyökerekre visszavezethető bürokratikus ügyintézésük, a „hivatal packázása”, a körülményes hivatali nyelv nem egyszer kerékkötője a szerződéskötésnek.

A vendégmunkások és a bevándorlók nagy száma miatt az utóbbi években érezhetően csökkent a tolerancia- és kompromisszum készségük.

Az EU-csatlakozást közvetlenül megelőzően a hivatalosan közvetített országkép már az európai kultúra, zene és tradíciók országaként igyekezett pozicionálni az országot mint terméket. Megváltozott a „Servus Ausztria” szlogen, helyét felváltotta az uniós kötődésre utaló desing és szlogen.

A szociális biztonság és gondoskodás igen magas színvonalú, a munkavállalók jogait igen szigorú törvényi szabályozás védi, az érdekképviseleti szervek igen aktívak, a társadalombiztosítás és betegbiztosítás igen széleskörű. Az üzleti kooperációra készülőknek ennek tudatában kell lenniük. A női és a férfi szerepek nem különülnek el élesen a családban és a társadalomban.

Az üzleti tárgyalások sajátosságai: Az osztrákok jól felkészült tárgyalópartnerek. A felvezető szakaszban oldani igyekeznek a feszültséget, nagy figyelmet fordítanak a jó atmoszféra megteremtésére.

A tabu témák köre: politikai nézet, vallási hovatartozás, magánélet, anyagi helyzet. Az üzleti kapcsolatban a tegeződés nem szokásos.
A tárgyalások során kompromisszumkeresők, kerülik az ellenvélemény nyílt kimondását. A nem verbális üzenetek többet árulnak el valós álláspontjukról.

Kedvelik a munkaebédet és -vacsorát, a privátmeghívások viszont nem szokásosak.

Az írásbeliségben is megjelenik a partner iránti figyelmes, nem túl rámenős megfogalmazás. A direkt felszólító formát udvariatlannak érzik, ezért inkább eufémizmusba rejtik valódi mondandójukat.