nemzetkozi_uzleti_kommA nemzetközi üzleti kapcsolatok sikeréhez nem elegendő a nyelvtudás, nélkülözhetetlen a partner kultúrájának, kommunikációs szokásainak, ismerete is. A kultúra- meghatározott területi és történelmi közösségben élő emberek közös hiedelmeinek, értékeinek, normáinak, magatartásmintáinak, szokásainak és ritusainak rendszere, s mint ilyen a kommunikáció fontos tényezője.

A kommunikáció egyszerre több szinten: szóbeli és nem szóbeli jelekben – gesztusokban, mimikában, hangszínben, beszédtempóban stb.- nyilvánul meg. A jelek milyensége országoktól, kultúráktól, a szocializációtól, egyéni vonásoktól és lehetőségektől függ. A nemzetközi partnerekkel történő tárgyalás olyan kommunikációs interakció, amelyben az információk átvitele a személyek közötti kölcsönös ráhatás minden eszköz együttes működésével történik.

A kommunikációban kifejezésre jut a közlő viszonya a

  • befogadóhoz
  • a közlés tartalmához
  • a helyzethez

A szavakban közvetített információt emocionális és értékelő elemekkel egészítik ki a metakommunikációs jelzések, amelyek szintén jelentősen eltérnek kultúránkként. Eltérő gesztusok, arckifejezés jelzi a tárgyalás folyamatával kapcsolatos véleményeket pl  egyetértést, megszólalási szándékot, nemtetszést stb.

Szavak nélkül is kifejezhetünk társadalmi rangbeli vagy vallási különbséget, a távolságtartás szabályozásával a kapcsolat formális vagy informális jellegét. De a nemzetközi kapcsolatok alakulásában nem elhanyagolhatóak a statikus kommunikációs jelzések sem, amelyek igen erőteljesen kultúrafüggők. Az öltözködés, a díszek, a környezeti tárgyak világa a partner szociokulturális megítélésében segít.

A kommunikációt meghatározza, hogy a partnerek mit tartanak valóságnak. Hogyan helyezik el a látottakat, hallottakat saját érték- és tapasztalatrendszerükbe, és milyen szándékot és jelentőséget tulajdonítanak neki. Az értelmezést kultúránk, iskolázottságunk, környezetünk – család, csoportkötődéseink, a média iránti beállítódásunk stb. által közvetített modellek, kommunikációs minták alakítják.
A kultúra kontextus, olyan összefüggések, sémák láncolata, amelyeket a szocializáció során tanulják meg az emberek. A közös kultúra közös jelentéstartalmi hátteret ad a kommunikációs helyzetekben való eligazodáshoz.

A hazai kis-és középvállalkozások a globális piacok kialakulásával már az Európai Unióba való belépésünk előtt is, de azt követően egyre inkább szereplői lesznek a nemzetközi üzleti életnek. Számukra is fontos érteni a kulturális szignálokat, ismerni a az egyes kultúrkörökhöz tartozó alapvető szokásokat:

  • az idő- és a térérzékelés
  • a testbeszéd sajátosságait
  • az üzleti tárgyalások dinamikáját
  • a telefonhasználattal és
  • a vendéglátással kapcsolatos tudnivalókat és
  • a nyelvi tabukat

Nem ellentmondás, hanem a kommunikáció sokszínűségét mutatja, hogy ugyanazon nyelvet beszélő közösségek tradícióiban is a történelmi fejlődés és a társadalmi berendezkedés különbözősége miatt jelentős eltérések vannak.

Ismerkedjünk meg a nagyobb kultúrköröket képviselő nemzetközi üzleti partnereink kommunikációs szokásaival!