spanyolorszagSpanyolország, a hajdani világbirodalom széthullását követően elmaradott agrárország lett, és csak a z 1960-70 években indult fejlődésnek. Fordulópontot jelent az ország gazdasági életében az 1989. évi Európai Unió-s belépés, és ezzel kezdetét vette a fokozatos „europaizálódás” az üzleti kapcsolatokban is.

A spanyolországi sztereotípiák: bikaviadal, flamenco, tengerpart egyre több új elemmel bővül, mindenek előtt a külföldi befektetések számára nyújtott lehetőségeknek köszönhetően.

A kapcsolatteremtés két síkon folyik: a spanyol üzletember nemzetét képviseli és üzleti partner. Mint országát képviselő „gazdasági diplomata” őrzi az évszázadok során kialakult spanyol hagyományokat, mint a globális gazdaság szereplője ismeri és alkalmazza a nemzetközi normákat. Jól megtalálják a kellő arányt a körülményes spanyol etikett és a déli népekre jellemző emocionális felfokozottság és a modern üzlelkötés igényeihez alkalmazkodó pragmatizmus között.

Az öltözködés nemcsak önmaguk, hanem a partner iránti megbecsülésről tanúskodik. A kellemes légkör tartozéka: a jól ápoltság.

Ellentétben más európai népektől, nem számít náluk tabutémának a magánélet, a család, kevésbé zárkóznak el az anyagi helyzetre utaló témáktól.

Tárgyalási stílusuk a kezdeti jó atmoszférateremtést követően két pilléren nyugszik: megalapozott érvelés és tudatos meggyőzés. Rövid, célratörő, de nem agresszív az érvelésük. Az üzleti tárgyalás célját a kölcsönös előnyökben látják. Eladni számukra annyit jelent: „tudni kommunikálni” Igyekeznek megtalálni a közös nyelvet, hogy mindkét fél nyertesnek érezze magát.

Bár a spanyolokhoz kötődő szereotípia szerint az időérzékelésük meglehetősen laza. A késés fogalma a magánkapcsolatokban eltér a mienktől, de az üzleti életben a racionalitás győz, talán éppen ennek biztosítására alakult ki egy nagyon jól működő szolgáltatóhálózat (gyorsfutárok, elektronikus kapcsolattartás). A munkaidőt sem kezeli szigorúan, de tőlünk eltérően a lejárta a munka befejezéséig tart.

A megtisztelés jele, a magánszférába való bevonás, a meghívás. Ilyenkor virágot illik vinni a háziasszonynak, s egy üveg minőségi bort a házigazdának. A meghívások időpontja később, mint nálunk: este 9-10 óra.