franciaorszagFranciaországról ugyanúgy klisék élnek a magyarok tudatában, mint a más országok lakóiról. Ezek lassan követik a változásokat. A felületes általánosítás pedig veszélyes, mert akadályozza a kapcsolatok alakulását, és így gazdasági érdekeinket érvényesítését is.

A franciák túlzott figyelmet fordítanak a formaságokra, ebben szerepe van a diplomáciában évszázadok óta, de még ma is meghatározó francia etikettnek.

A megszólítás tradícióit is őrzik, ez különösen a hölgyek irányában kötelező. Ha hivatalos a kapcsolat a Bojour Madame megszólítás illet meg minden hölgyet családi állapottól függetlenül. Egyébként, ha francia tárgyalópartnerrel találkozunk előtte célszerű alaposan tanulmányozni a Protokoll-könyvet.

Kedvelik a tudományos rangok megjelölését is.
A franciák távolságtartóak a személyes térközszabályozásban, a kézfogásnál megszakad a testi érintés. A mindig zsúfolt kávézók, bisztrók közönsége is megtartja kommunikációjában az elkülönülést.

Az üzleti tárgyalások alkalmával a térköz, a berendezés, az ülésrend pontosan jelzi a tárgyalópartnernek a saját vállalati hierarchiájában betöltött helyét, és jelzés számunkra is, hová helyez bennünket. .

Az üzleti világban a meghívás csak semleges helyekre szól (vendéglő, koktél, fogadás). Szinte soha nem fogadják az üzleti partnert otthonukban.

Az időhöz való viszonyuk fegyelmezettebb, mint a spanyoloké, de az üzleti partnerrel szemben elnézőek, 10 perc késést még maguknak is megengednek.  A külföldiekkel való kapcsolattartásban a jómodor és a protokoll szerepe domináns. Ezt várják el a partnertől, aki a formaságokra való fokozott figyelem miatt a franciák részéről kissé leereszkedő stílusnak érzékel.

Névjegyet ne feledjünk magunkkal vinni, de ügyeljünk a megfelelő minőségre, formára és nyelvre!

A nálunk elfogadott viselkedésmóddal ellentétes a telefonhasználatuk, ott elsőbbséget élvez a telefon a személyes beszélgetés alatt is. Partnerünk fogadja a hívást, és röviden intézkedik.

Az írásos kommunikáció még a szóbeli protokolláris kötöttségeknél is szigorúbbak. A francia üzleti levél zárt szerkezetű, nyelvezetében is ragaszkodik bizonyos fordulatokhoz, udvariassági formulákhoz. Érdemes megjegyezni a francia mondást: ”A világos gondolat világos formában jelenik meg.”

Az öltözködés az image része, a magabiztos fellépés fontos eszköze, törekszenek az eleganciára.

Az életritmusuk a mienktől eltér, ezt figyelembe kell venni az üzleti találkozó időpontjának rögzítésekor. Nem kedvelik a marathoni tárgyalásokat.

A délelőtti és a délutáni tárgyalásokon sem tálalnak fel semmi ennivalót, legfeljebb üdítőt és kávét, de azt is csak a szünetben.

Az ebéd vagy vacsora viszont szent dolog számukra, és meg is adják a módját. El is várják a partnertől ennek akceptálását.

Tárgyalási stílusuk a racionálisabb angol, amerikai, német partnertől jelentősen eltér, gyakran csapongónak tűnnek, azonban pontos dokumentációval érkeznek.

A tárgyalás nyelvének természetesen választják a franciát, ami helyzeti előnyt jelent számukra.

A gesztus nyelv és a mimika számos jelzést ad a külföldi számára, általában az elhangzottak megerősítését szolgálják de jóval visszafogottabb, mint a dél-európai népeknél,.
Tabutémák: az anyagi helyzet és a magánélet. általában az elhangzottak megerősítését szolgálják