A nemzetközi üzleti kapcsolatok sikeréhez nem elegendő a nyelvtudás, nélkülözhetetlen a partner kultúrájának, kommunikációs szokásainak, ismerete is. A kultúra- meghatározott területi és történelmi közösségben élő emberek közös hiedelmeinek, értékeinek, normáinak, magatartásmintáinak, szokásainak és ritusainak rendszere, s mint ilyen a kommunikáció fontos tényezője.

A kommunikációs sémákat a kultúra a szocializáció során tanítja meg az embereknek. A kommunikáció kontextusa, mint közös jelentéstartalmi háttér gyorssá, zökkenőmentessé teszi a társas kommunikáció folyamatát. A kontextus hatalmas közös kódrendszer, az élményközösség azonnali megértést és azonnali közvetlen választ tesz lehetővé.

Az egyes kultúrákban igen jelentős eltérést mutatnak az érzelem kifejezésével kapcsolatos normák. Általában dél felé haladva érzelmileg erőteljesebben reagálnak a külvilágra az emberek, északabbra visszafogottabbak, “hűvösebbek”. Nyugatra egyre racionálisabbak, kelet felé haladva hagyomány tisztelőbbek.

A kommunikációt meghatározza, hogy a partnerek mit tartanak valóságnak. Hogyan helyezik el a látottakat, hallottakat saját érték- és tapasztalat-rendszerükbe, és milyen szándékot és jelentőséget tulajdonítanak neki.

A kultúrák találkozásából eredő konfliktusok feloldására megszívlelendő egy görög filozófus kétezer év távlatából máig is időszerű intelme:

„Azért hasznos megismerni más népek szokásait, hogy egészségesebben tudjuk megítélni a sajátjainkat, és ne gondoljuk, hogy mindaz, ami a mienktől eltérő, nevetséges vagy ésszerűtlen, ahogy ezt gyakran állítják olyanok, akik nem láttak semmit.”

Ön honlapunkon megismerheti a nemzetközi üzleti világ kommunikációs szokásait, ami segíti a külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokra való felkészülésben és a kapcsolatok menedzselésében.

Kulcsszavak, definíciók
key (1)
Kultúra = egy közösség hiedelmei, értékei, magatartásmintái, melyek nyelvben, szokásokban, ritusokban rögzültek
Kontextus = közös jelentéstartalmi háttér
Szocializáció = a társadalomba, társadalmi csoportba való beilleszkedés
Proxemitás = térköztartás, közelség
Kulturális szignálok = egy nyelvi és kulturális közösséghez tartozók egyezményes jelek
Univerzális kódok = több kultúrában is azonosan értelmezett jelzések
Sztereotípiák = rögzült, sablonos vélemények, értékítéletek